کتاب آتاتورک

اثر آندرو مانگو از انتشارات پیام امروز - مترجم: هوشمند دهقان-ادبیات ترکیه

مصطفی کمال آتاتورک، پدر و بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، در سال 1881 در شهر سالونیک از توابع امپراتوری عثمانی به دنیا آمد. او تا سال 1919 گمنام باقی ماند. در آن هنگام به رهبری وی نقشه قوای فاتح متفقین برای تجزیه بخش مرکزی امپراتوری عثمانی، نقش بر آب شد. او در میان متفقین تفرقه افکند، آخرین سلطان عثمانی را از تخت به زیر آورد، از تمامیت ارضی ترکیه صیانت کرد و در 1923 نخستین رئیس جمهور آن کشور شد. در زندگی‌نامه حاضر نویسنده پرده‌های افسانه را پس می‌زند تا به واقعیت زندگی آتاتورک دست یابد.
کتاب حاضر نخستین کتاب جامعی است که در بارۀ آتاتورک به فارسی ترجمه می شود


خرید کتاب آتاتورک
جستجوی کتاب آتاتورک در گودریدز

معرفی کتاب آتاتورک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آتاتورک


 کتاب عمق راهبردی
 کتاب آبی چشمانت آسمان چه کسی است!؟
 کتاب شپش پالاس
 کتاب قلعه سفید
 کتاب اوحدالدین کرمانی و حرکت اوحدیه
 کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق