کتاب به روایت گربه ها

اثر اویا بایدار از انتشارات خوب - مترجم: نازنین سرکارات پور-ادبیات ترکیه

آیا به روایت گربه‌های اویا بایدار رمانی گربه‌ای است؟ در این باره، یکی از گربه‌های این کتاب، نینا، قضاوت بی‌رحمانه‌ای دارد: در این کتاب درباره‌ی گربه‌ها چیز دندان‌گیری پیدا نمی‌شود؛ اما برای گربه‌هایی که می‌خواهند انسان‌ها را از نزدیک بشناسند و بفهمند، منبع قابل توجهی است.
کتاب روایات متفاوتی دارد. بخشی از آن از دید دانای کل روایت می‌شود و بخشی از آن را گربه‌ها روایت می‌کنند. مشاهدات گربه‌ها و مکاتباتشان با یکدیگر ما را به دنیای پرتنش و مملو از امیدواری و ناامیدی صاحبان آن‌ها رهنمون می‌شود و در این مسیر، هم شاهد تغییرات انسان‌ها هستیم و هم گربه‌ها مسیر بلوغ و بالندگی خودشان را انتخاب می‌کنند.


خرید کتاب به روایت گربه ها
جستجوی کتاب به روایت گربه ها در گودریدز

معرفی کتاب به روایت گربه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به روایت گربه ها


 کتاب به نمایش زندگان
 کتاب در انتظار ترس
 کتاب چاخان
 کتاب عاشقانه های عزیز نسین
 کتاب تاریخ مختصر ترکیه
 کتاب چشمانت را با حسرت می بوسم