کتاب سرمایه عاطفی

اثر محمت سمیح سویلمز از انتشارات کاری نو - مترجم: شادی تیموری-ادبیات ترکیه
خرید کتاب سرمایه عاطفی
جستجوی کتاب سرمایه عاطفی در گودریدز

معرفی کتاب سرمایه عاطفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سرمایه عاطفی


 کتاب زنی با موهای قرمز
 کتاب آلاتورکا
 کتاب خشونت دیپلماتیک
 کتاب دنیای وارونه
 کتاب آلاتورکا
 کتاب برو پیش از آن که عاشقت شوم