کتاب سفر به نهایت

اثر عایشه کولین از انتشارات نشر نون - مترجم: مریم طباطباییها-ادبیات ترکیه

كتاب سفر به نهايت داستان آن‌هايی است كه مجبورند به جای عشق، به اميد اكتفا كنند، داستان رودخانه‌هايی كه در راه رسيدن به دريا با هم تلاقی می‌كنند، داستان تصادف‌ها، هماهنگی‌ها، جدايی‌ها، فراموش‌نكردنی‌ها و داستان آدم‌هايی كه آرزو می‌كنند گره‌های كور باز شوند.


خرید کتاب سفر به نهایت
جستجوی کتاب سفر به نهایت در گودریدز

معرفی کتاب سفر به نهایت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سفر به نهایت


 کتاب معصومیت خاطره ها
 کتاب سرگذشت عزیزبیک
 کتاب امنیت منطقه ای در خاورمیانه
 کتاب معجزه کائنات
 کتاب شیر سیاه
 کتاب فراماسونری جهانی