کتاب عمق راهبردی

اثر احمد داود اوغلو از انتشارات امیرکبیر - مترجم: محمد حسین نوحی نژاد ممقانی-ادبیات ترکیه
خرید کتاب عمق راهبردی
جستجوی کتاب عمق راهبردی در گودریدز

معرفی کتاب عمق راهبردی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عمق راهبردی


 کتاب امپراطوری اردوغان
 کتاب پژوهشی در زندگی و آثار عبدالقادر مراغی
 کتاب نازلی و شهرش استانبول
 کتاب نازلی و شهرش استانبول
 کتاب نازلی و شهرش استانبول
 کتاب قصر سحرآمیز