کتاب عمق راهبردی

اثر احمد داود اوغلو از انتشارات امیرکبیر - مترجم: محمد حسین نوحی نژاد ممقانی-ادبیات ترکیه
خرید کتاب عمق راهبردی
جستجوی کتاب عمق راهبردی در گودریدز

معرفی کتاب عمق راهبردی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عمق راهبردی


 کتاب قصبه
 کتاب حرف بزنم یا نزنم
 کتاب داستان افتادن من از داستانم
 کتاب گره ی کور
 کتاب نام من سرخ
 کتاب زنده باد قانون