کتاب من و استادم

اثر الیف شافاک از انتشارات نیماژ - مترجم: صابر حسینی-ادبیات ترکیه

من و استادم، در سال ۲۰۱۳ چاپ شد که در آن از نگاه یک هندو به نام جهان به شرح فرهنگ عثمانی پرداخته شده است. او شاگرد معمارسینان معروف‌ترین معمار دوران عثمانی است. کتاب مملو است از روح حاکم بر دوران امپراطوری عثمانی، با تصایری زنده از معماری آن دوران، زمانی که استانبول مرکز بارور تمدن بود. من واستادم قصه جادویی یک پسر و فیلش است که به دنیایی شگفت و خطرناک وارد شده است؛


خرید کتاب من و استادم
جستجوی کتاب من و استادم در گودریدز

معرفی کتاب من و استادم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب من و استادم


 کتاب سلول 72
 کتاب دیوانه ای بالای بام
 کتاب تصغیر
 کتاب زنی با موهای قرمز
 کتاب داستان افتادن من از داستانم
 کتاب استانبول