کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

اثر فریده چیچک اوغلو از انتشارات ماهی - مترجم: فرهاد سخا-ادبیات ترکیه

باریش پسر کوچکی است که در زندان زنان بزرگ شده است، چون مادرش زندانی است و او بیرون از زندان کسی را ندارد. او در طول سال‌ها، به زندگی در زندان خو کرده است و در میان زندانیان، بیش از همه، به اینجی وابسته است. اما اینجی آزاد می‌شود و باریش، غمگین از دوری اینجی، مرتب برایش نامه می‌نویسد و از وقایع زندان و حال‌ و‌ روز زندانیان می‌گوید، اما نامه‌هایش به اینجی نمی‌رسد. این داستان در قالب نامه‌نگاری است، نامه‌های باریش به اینجی.
نگذار به بادبادک‌ها شلیک کنند رمانی برای نوجوانان است. فریده چیچک‌اوغلو، نویسنده‌ی ترکیه‌ای این داستان، مفاهیم عمیق انسانی، چون آزادی و عدالت را در تار و پود روایت تنیده و و آن را از زبان یک کودک بیان ‌کرده است.


خرید کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند
جستجوی کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند در گودریدز

معرفی کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند


 کتاب خشونت دیپلماتیک
 کتاب تصغیر
 کتاب میز یک کارمند
 کتاب خانه لیلا
 کتاب قلعه سفید
 کتاب آسمان مانند دستهای توست