کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول

اثر فیلیپ کاتلر از انتشارات ادیبان روز - مترجم: حسین علی سلطانی-ادبیات ترکیه
خرید کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول
جستجوی کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول در گودریدز

معرفی کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول


 کتاب یوسف
 کتاب حفاظت معمارانه
 کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول
 کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد
 کتاب آقای گل
 کتاب کاوش در ایران