کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب زنان نامرئی

کتاب زنان نامرئی

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات نشر گویا


 کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین

کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین

اثر الهام دیلمان از انتشارات اردک خرگوش


 کتاب بازتاب مهاجرت اندیشه وران آسیای مرکزی به آناتولی

کتاب بازتاب مهاجرت اندیشه وران آسیای مرکزی به آناتولی

اثر سوال گونبال بوزگورت از انتشارات مولی


 کتاب خواجه بهاءالدین نقشبند

کتاب خواجه بهاءالدین نقشبند

اثر نجدت توسون از انتشارات مولی


 کتاب قطاری که ایستگاه نداشت

کتاب قطاری که ایستگاه نداشت

اثر بهیچ آک از انتشارات نشر ادامه


 کتاب به زبان بادها‮‏‫

کتاب به زبان بادها‮‏‫

اثر ناظم حکمت از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب نوستالژی امپراتوری

کتاب نوستالژی امپراتوری

اثر هاکان یاووز از انتشارات چاپخش


 کتاب تراسیگیلاتا

کتاب تراسیگیلاتا

اثر سویم چیذر از انتشارات پیکره


 کتاب صدای زندگی

کتاب صدای زندگی

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب گناه هشتم

کتاب گناه هشتم

اثر تومریس اویار از انتشارات ایهام