کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب سینمای نوری بیلگه جیلان

کتاب سینمای نوری بیلگه جیلان

اثر آسومان سونر از انتشارات ورا


 کتاب پرندگان به سوگ او می روند

کتاب پرندگان به سوگ او می روند

اثر حسن علی تپتاش از انتشارات ماهی


 کتاب نترس قلب من

کتاب نترس قلب من

اثر احمد باتمان از انتشارات آرمان رشد


 کتاب برادرم لوبیا

کتاب برادرم لوبیا

اثر الیف آکارداش از انتشارات آفرینگان


 کتاب رسم الخط نسخ و ثلث

کتاب رسم الخط نسخ و ثلث

اثر مجموعه ی نویسندگان-حامد الآمدی از انتشارات برگ نو


 کتاب کشور آرزوها

کتاب کشور آرزوها

اثر احمد امید از انتشارات قدیانی


 کتاب اصلاح زبان ترکی

کتاب اصلاح زبان ترکی

اثر جفری لوئیس از انتشارات شیرازه


 کتاب مثل یک دانشمند موشکی فکر کن

کتاب مثل یک دانشمند موشکی فکر کن

اثر اوزان وارول از انتشارات میلکان


 کتاب ترکیه

کتاب ترکیه

اثر سعید فکری از انتشارات پایان


 کتاب دختری در حباب شیشه ای

کتاب دختری در حباب شیشه ای

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات عنوان