کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب گفت و گو با نوری بیلگه جیلان

کتاب گفت و گو با نوری بیلگه جیلان

اثر مهمت ارییلماز از انتشارات نشر چلچله


 کتاب پرسه زن

کتاب پرسه زن

اثر یوسف آتیلگان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پرندگان نیز رفتند

کتاب پرندگان نیز رفتند

اثر یاشار کمال از انتشارات نشر ثالث


 کتاب ای جماعت، اویانین

کتاب ای جماعت، اویانین

اثر محمد عاکیف ارسوی از انتشارات آیدین


 کتاب هویت سیاسی اسلامی در ترکیه ی معاصر

کتاب هویت سیاسی اسلامی در ترکیه ی معاصر

اثر هاکان یاووز از انتشارات اشاره


 کتاب قشو

کتاب قشو

اثر عمر سیف الدین از انتشارات سروش


 کتاب ترکی استانبولی در سفر

کتاب ترکی استانبولی در سفر

اثر حسن اشرف الکتابی از انتشارات استاندارد


 کتاب برزخ

کتاب برزخ

اثر الیف شافاک از انتشارات منوچهری


 کتاب تاریخ هخامنشیان 12

کتاب تاریخ هخامنشیان 12

اثر دنیز کاپتان از انتشارات توس


 کتاب مولانا جلال الدین

کتاب مولانا جلال الدین

اثر عبدالباقی گولپینارلی از انتشارات نشر کتاب پارسه