کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب ایرانیان استانبول

کتاب ایرانیان استانبول

اثر حسن حضرتی از انتشارات لوگوس


 کتاب خوبی

کتاب خوبی

اثر شبنم ایشی گوزل از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب مدرنیزم در شعر ترک

کتاب مدرنیزم در شعر ترک

اثر یالچین ارمغان از انتشارات روزآمد


 کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب غم های آنتیک

کتاب غم های آنتیک

اثر سونای آکین از انتشارات نیماژ


 کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

اثر محمدبن البروسوی از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

اثر تومریس اویار از انتشارات ایهام


 کتاب دست هایی دارد آزادی

کتاب دست هایی دارد آزادی

اثر اوکتای ریفات از انتشارات ایهام


 کتاب دختر نانوا

کتاب دختر نانوا

اثر جوات شاکر از انتشارات نیلا


 کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

اثر ایلهان برک از انتشارات ایهام