کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه

کتاب سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه

اثر هاکان یاووز از انتشارات نشر نی


 کتاب دستبند

کتاب دستبند

اثر جانان تان از انتشارات ایجاز


 کتاب پیرایه، دختری از استانبول

کتاب پیرایه، دختری از استانبول

اثر جانان تان از انتشارات نگاه


 کتاب به نمایش زندگان

کتاب به نمایش زندگان

اثر اغوز آتای از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب شرم

کتاب شرم

اثر الیف شافاک از انتشارات مروارید


 کتاب تفریحگاه خانوادگی

کتاب تفریحگاه خانوادگی

اثر یکتا کوپان از انتشارات ماهی


 کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

کتاب نگذار به بادبادک ها شلیک کنند

اثر فریده چیچک اوغلو از انتشارات ماهی


 کتاب 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب

کتاب 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب

اثر الیف شافاک از انتشارات مهراندیش


 کتاب پنهان

کتاب پنهان

اثر الیف شافاک از انتشارات نیماژ


 کتاب مرغان شکسته بال

کتاب مرغان شکسته بال

اثر عایشه کولین از انتشارات فروزش