کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب ترکیه

کتاب ترکیه

اثر سعید فکری از انتشارات پایان


 کتاب دختری در حباب شیشه ای

کتاب دختری در حباب شیشه ای

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات عنوان


 کتاب حلبی

کتاب حلبی

اثر یاشار کمال از انتشارات نگاه


 کتاب کوانتوم، فلسفه و خدا

کتاب کوانتوم، فلسفه و خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب چراغهای روشن شهر بزرگ

کتاب چراغهای روشن شهر بزرگ

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات گل آذین


 کتاب جزیره درختان گمشده

کتاب جزیره درختان گمشده

اثر الیف شافاک از انتشارات نشر نون


 کتاب ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات

کتاب ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات

اثر رحیم رئیس نیا از انتشارات کتاب مرجع


 کتاب اشتباهاتم از سر تنهایی است

کتاب اشتباهاتم از سر تنهایی است

اثر نیلگون بودور از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب اتاق قرمز

کتاب اتاق قرمز

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب شب های طاعون

کتاب شب های طاعون

اثر اورهان پاموک از انتشارات نگاه