کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب خط سفید بین ما

کتاب خط سفید بین ما

اثر چیدم کاپلانگی از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب نامه های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

کتاب نامه های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب سلام به هفتاد سالگی ام

کتاب سلام به هفتاد سالگی ام

اثر عزیز نسین از انتشارات مروارید


 کتاب خزان سلطان

کتاب خزان سلطان

اثر سونر چاپتای از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب رفتنی ام یا ماندنی؟

کتاب رفتنی ام یا ماندنی؟

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب رساله وسیلة الطباعة

کتاب رساله وسیلة الطباعة

اثر ابراهیم متفرقه از انتشارات وراقان


 کتاب موش خالدار من را ندیده اید؟

کتاب موش خالدار من را ندیده اید؟

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب سیب سرخ

کتاب سیب سرخ

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب فضولی

کتاب فضولی

اثر عبدالقادر قاراخان از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب حج گزاری ایرانیان

کتاب حج گزاری ایرانیان

اثر اسرا دوغان از انتشارات مشعر


 کتاب تاریخچه نورس

کتاب تاریخچه نورس

اثر عبدالرزاق نورس افندی از انتشارات طهوری


 کتاب کتاب اوهام گوناگون

کتاب کتاب اوهام گوناگون

اثر عومور ایکلیم دمیر از انتشارات مد


 کتاب The island of missing trees

کتاب The island of missing trees

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Benim Adım Kırmızı

کتاب Benim Adım Kırmızı

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Masumiyet Müzesi

کتاب Masumiyet Müzesi

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle

کتاب Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات معیار علم


 کتاب The Forty Rules of Love

کتاب The Forty Rules of Love

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Cukur

کتاب Cukur

اثر گوکهان هرزوم از انتشارات معیار علم


 کتاب Kafamda Bir Tuhaflık

کتاب Kafamda Bir Tuhaflık

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Veba Geceleri

کتاب Veba Geceleri

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Three Daughters of Eve

کتاب Three Daughters of Eve

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب اگه دوست داشت نمی رفت

کتاب اگه دوست داشت نمی رفت

اثر زئوس کابادایی از انتشارات سارنگ


 کتاب تسلط بر سازمان

کتاب تسلط بر سازمان

اثر ایکلنور کومکله از انتشارات ادیبان روز


 کتاب Zamir

کتاب Zamir

اثر هاکان گوندای از انتشارات معیار علم


 کتاب Hayat Kaybettigin Yerdan Baslar

کتاب Hayat Kaybettigin Yerdan Baslar

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات معیار علم


 کتاب Kırmızı Saçlı Kadın

کتاب Kırmızı Saçlı Kadın

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Sen On Yedi Yasimsin

کتاب Sen On Yedi Yasimsin

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات معیار علم


 کتاب Mutlu olmak istiyorum

کتاب Mutlu olmak istiyorum

اثر زئوس کابادایی از انتشارات معیار علم


 کتاب Kurk Mantolu Madonna

کتاب Kurk Mantolu Madonna

اثر صباح الدین علی از انتشارات معیار علم


 کتاب Icimizdeki Seytan

کتاب Icimizdeki Seytan

اثر صباح الدین علی از انتشارات معیار علم


 کتاب Ask

کتاب Ask

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Ben ney'im

کتاب Ben ney'im

اثر هاکان منگوچ از انتشارات معیار علم


 کتاب Artık Daha Güçlüyüm

کتاب Artık Daha Güçlüyüm

اثر زئوس کابادایی از انتشارات معیار علم


 کتاب Nazim Hikmet

کتاب Nazim Hikmet

اثر ناظم حکمت از انتشارات معیار علم


 کتاب 10 Minutes 38 Seconds in this Strange World

کتاب 10 Minutes 38 Seconds in this Strange World

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Gitmeli Miyim Kalmalı Mıyım

کتاب Gitmeli Miyim Kalmalı Mıyım

اثر هاکان منگوچ از انتشارات معیار علم


 کتاب تاریخ وهابیان

کتاب تاریخ وهابیان

اثر ایوب صبری پاشا از انتشارات مشعر


 کتاب میان تخت و گور

کتاب میان تخت و گور

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب داها

کتاب داها

اثر هاکان گوندای از انتشارات افق


 کتاب چگونه باید زندگی کرد؟

کتاب چگونه باید زندگی کرد؟

اثر ایلبر اورتایلی از انتشارات علم


 کتاب خواننده کور

کتاب خواننده کور

اثر اوغوز دمیرآلپ از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب رنگ قایق ها مال شما

کتاب رنگ قایق ها مال شما

اثر اورهان ولی از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب گیل گمش در پی جاودانه گی (مجموعه شعر)

کتاب گیل گمش در پی جاودانه گی (مجموعه شعر)

اثر ملیح جودت اندای از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب ابر عاشق

کتاب ابر عاشق

اثر ناظم حکمت از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب آدم های بیرون از صحنه

کتاب آدم های بیرون از صحنه

اثر احمد حمدی تان پینار از انتشارات کلاغ سفید


 کتاب تذکره البنیان و تذکره الانبیه

کتاب تذکره البنیان و تذکره الانبیه

اثر از انتشارات فرهنگستان هنر


 کتاب موعد مقرر

کتاب موعد مقرر

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب مرجان (بنده)

کتاب مرجان (بنده)

اثر سرای شاهینر از انتشارات شورآفرین


 کتاب شاگرد شمس بودن

کتاب شاگرد شمس بودن

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ماجرای بی اغلو

کتاب ماجرای بی اغلو

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ما از ویروس قوی تریم

کتاب ما از ویروس قوی تریم

اثر مریم اوچار از انتشارات برکه


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

اثر جمال ثریا از انتشارات هشت


 کتاب مبارزه با نابرابری

کتاب مبارزه با نابرابری

اثر دنی رودریک-اولیویه بلانچارد از انتشارات روزنه


 کتاب توسعه و تولید ماست

کتاب توسعه و تولید ماست

اثر فاتح ییلدیز از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران

کتاب حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران

اثر مجموعه ی نویسندگان-نوح بیلگین از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب نظریه پری داینامیک و کاربردهای آن

کتاب نظریه پری داینامیک و کاربردهای آن

اثر اردوکان مدنچی-ارکان اترکس از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب رستوران میمون زنده

کتاب رستوران میمون زنده

اثر گنگور دیلمن از انتشارات نیماژ


 کتاب قهر دریا

کتاب قهر دریا

اثر یاشار کمال از انتشارات نگاه


 کتاب یادداشت هایی درباره ی زندگی

کتاب یادداشت هایی درباره ی زندگی

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان های بلند

کتاب سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان های بلند

اثر حسین امره ایلگین-هالیس گونل از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


 کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال

کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال

اثر اسماعیل توسان از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

اثر ارهان چینلار از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

کتاب هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

اثر زکای شن از انتشارات دانشگاه خوارزمی


 کتاب زنده باد صلح

کتاب زنده باد صلح

اثر حسن ارکک از انتشارات کتاب سرزمین


 کتاب این چنین است

کتاب این چنین است

اثر مصطفی کوتلو از انتشارات دنیای نو


 کتاب سلجوقیان

کتاب سلجوقیان

اثر محمد شکر از انتشارات ادیان و مذاهب


 کتاب بوی خوش عشق

کتاب بوی خوش عشق

اثر نیازی کلوش از انتشارات تیسا


 کتاب زن در نگاه صوفی

کتاب زن در نگاه صوفی

اثر سلیمان اولوداغ از انتشارات سبزان


 کتاب شاه راه های اساطیر ترک

کتاب شاه راه های اساطیر ترک

اثر یاشار چوروهلو از انتشارات آیدین


 کتاب ماجراهای ترول ها

کتاب ماجراهای ترول ها

اثر آرکان دمیر از انتشارات شاپیگان کتاب


 کتاب سقوط امپراطوری و تولد جمهوری

کتاب سقوط امپراطوری و تولد جمهوری

اثر هانی شکرو اوغلو از انتشارات لوح فکر


 کتاب صوفی و زبان

کتاب صوفی و زبان

اثر ابراهیم امیراوغلو از انتشارات سبزان


 کتاب دم توپی : انتخاب دوست

کتاب دم توپی : انتخاب دوست

اثر بسطامی یازگان از انتشارات شمع سحر


 کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب معرفت تلخ

کتاب معرفت تلخ

اثر انیس باتور از انتشارات نیکا


 کتاب یک روز از زندگی پیرایه

کتاب یک روز از زندگی پیرایه

اثر ارسلان سایمن از انتشارات سروش


 کتاب امید

کتاب امید

اثر ییلماز گونی از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب سه میمون

کتاب سه میمون

اثر نوری بیلگه جیلان از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب سیاست خارجی ترکیه

کتاب سیاست خارجی ترکیه

اثر حسن کوزه بالابان از انتشارات چاپخش


 کتاب اسباب بازی محبوب من

کتاب اسباب بازی محبوب من

اثر دوغان گوندوز از انتشارات ناصرالدین


 کتاب مذهب ها و طریقت ها در ترکیه

کتاب مذهب ها و طریقت ها در ترکیه

اثر عبدالباقی گولپینارلی از انتشارات مولی


 کتاب 18 پند مولانا

کتاب 18 پند مولانا

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب مفتون

کتاب مفتون

اثر سمیه کوچ از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب نامه های ایران

کتاب نامه های ایران

اثر جمیل سعید دیکل از انتشارات لوگوس


 کتاب یک نوشته چگونه خوانده می شود ؟

کتاب یک نوشته چگونه خوانده می شود ؟

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست؟

کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست؟

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب امان از دست احمق ها

کتاب امان از دست احمق ها

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب مردمان غمگین ژاپن

کتاب مردمان غمگین ژاپن

اثر تورگوت اویار از انتشارات سیب سرخ