کتاب آقای جودت و پسران

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه - مترجم: عین له غریب-ادبیات ترکیه

نویسنده به زندگی یک خانواده ترک تحصیل کرده از ابتدای قرن بیستم تا سالهای 1970 نگاه می کند. این حماسه خانوادگی واقع گرایانه است که بیش از سه نسل به جای کارهای پسا مدرنیستی که او بهتر شناخته شده است، قرار دارد. Cevdet Bey فروشگاه سلطنتی پدرش را گرفته است و آن را به یک فروشگاه نورپردازی و سخت افزاری تبدیل کرده است که در آن به لطف قرارداد نورپردازی شهر به دست آمده از رشوه خواری بسیار خوب انجام شده است. قسمت اول رمان در سال 1905 تنظیم شده و روزی در زندگی Cevdet Bey قرار دارد. او سی و هفت سال دارد و به یک دختر پاش مشغول است اما با یک برادر بیمار و مضطرب روبرو است. بخش دوم و اصلی بین سالهای 1936 و 1939 تنظیم شده است و به ترتیب سه فرزند سیود بیه و به ویژه Refik، پسر دوم او و دو دوست رفیک است. هر سه آنها با تعداد زیادی از آنها ناراضی هستند، حتی اگر از خانواده های پر رونق بیرون آمده باشند، ناراضی از ترکیه است و ناراضی از جایگاه ترکیه در جهان است. بخش نهایی در سال 1970 تنظیم شده است و پس از آن احمد، پسر رفیک، و تلاش های هنری او و روابط عاشقانه او است. این یک افسانه خانوادگی جالب است که در قرن بیست و یکم پرتره از ترکیه را ارائه می دهد، هرچند از منظر رفاه.


خرید کتاب آقای جودت و پسران
جستجوی کتاب آقای جودت و پسران در گودریدز

معرفی کتاب آقای جودت و پسران از نگاه کاربران
3 و 1/2 بسیار زیبا تر خواهد بود. برخی از حمله خواب آلودگی و برخی ازma این مرد که فلوت بود (این آسان نیست به جدا در میان اسامی ترکی). @. و حتی یک زن و شوهر از sveeegliaaaaama، توقف اره روانی شما! @ البته، با توجه به سطح از رمان ایتالیایی فعلی، avercene! 3 نسل از یک خانواده استانبول از طریق بیش از نیم قرن از تاریخ ترکیه، از جمله اصلاحات، کودتا، ازدواج، طلاق، عدم قطعیت، ملی گرا و آرزوهای بلندش اروپایی وسوسه، تحولات سیاسی و فرهنگی، توسعه کنترل نشده و بحث های بی پایان در جستجوی س © ( این گاهی اوقات واقعا پیتزاست) به خصوص جذاب به عنوان خوانده شده تماشای آنچه در بازارهای ترکیه این روزها اتفاق می افتد.

مشاهده لینک اصلی
در وسط این کتاب، که من در گذشته در مورد آن شنیده ام، من آن را دوست دارم. جودت جودت بیگ و baåÿla kitabä ± نوه مغز پایان در 1970 احمد meåÿrutiyet olduk㧠Güzel بود. ما 3 شاهد داریم، بنابراین ما کمی درک میکنیم که چطور Niangas تا به امروز آمده است. همیشه سابقه جمهوری وجود دارد که در پس زمینه قرار دارد. من همیشه دوست داشتم در متون ادبی چنین ویژگیهایی داشته باشم. داستان های رفیک و دوستانش امروز حتی نا آشنا نیستند. من فکر می کنم این موضوع از اشکال این کشور deäÿiåÿs د okumuåÿ قطع ده یا llardä ± ± ± R آینه .------- ---- evliliäÿ از استناد و یا llardä ± ± ± R حیاء ¢ s را kurduäÿ نار hayatä جدید ± شیطان ± N alacaäÿä خانه مجلسی، خانواده ای که آنها راه اندازی کردند، به من دو بار از تولد یادآوری کردند - دختران در حال حرکت و به دنبال زیبا بودند. Cevdet Bey نمی دانست که کدام یک از آنها Nigà ¢ N است. â € œBu خانواده! â € وی کارشناسی ارشد ± RA ± ldandä ± .--- â € OEA درجه سانتی dealizm خوب این است که چیز است، اما من به دست بازمانده R ± بهتر است چیزی برای انجام کار برگزار می شود! â € à ‡ --- ã¼nkã¼ arabacä ±، مشتری از öZel hayatä ± نار ± به عنوان بهترین bã¼tã¼n arabacä ± بازدید کنندگان می داند، â € OEAH شما برای رفتن به شما، شما bã¼tã¼n روز که در آن gittiäÿ، چه yaptÄ ± آیا ± NA ±، من می دانم چه geã§irdiäÿ از ویندوز ایکس پی! او با نگاهی به چشمانش بزرگ شد .--- â € œYour goodness. اما شما عجله دارید به من نگاه کن عبدالحمید به زودی ترک خواهد کرد. پس از آن ... A N ± € --- hayatä kã¼ã§ã¼k همیشه درک uzlaåÿ olduäÿ .--- اما مطالعات می گویند که öN کمتر با حرکت gã¶rdã¼äÿã¼ آیر، چگونه عجیب و غریب خانواده، حتی اگر او قدیمی و دور بود، kocasä او همچنین می دانست که او به او عشق می ورزید. یک بار دیگر او درست بود، هیجان زده بود، او ترسید که چشمانش مرطوب شود. â € œyaåÿä ± بررسی! â € او RA MA ± ± ± ldandä .--- من نمی خواهم به پسرش bã¶yl من درک می کنم، شما خسته جودت ±؟ باور به دروغ خانواده من من پسر خود را به ذهن ± ±  ± N آیا ± آیا ± NA، سدیم ... خود آکلان inansä ± ± N آیا NLA AYDA ± ± ... من او را boåÿ ضیا بصورت مستقیم نیست! â € à ‡ --- ã¼nkã¼ احمق! در این çİrk و iäÿren㧠dã¼nya اما احمق ... احمق ... من نمی تواند شادتر از AKAI هم ± ± ± IIa و متر، از همه چیز، و من می دانم که من در ã¶lã¼y نیاز .--- نصرت hiã§b میلی آمپر حیاط ± ± ± بدون او خود را در رختخواب با حرکات سالم پرتاب می کند و نور را نشان می دهد. â € œThey زنده هستند ... آنها زندگی می کنند. مثل احمق ها ... خیره کننده است من گوش. آیا می دانید در مورد آنها صحبت می کنید؟ این به ما می گوید کجا یک بهترین مواد غذایی را می خورد و قیمت ها از سوی دیگر بسیار ارزان هستند. که قرار بود به گوش دادن، aptallä ± ± از کلارا، من بود iäÿr zavallä LA ± ± ± از کلارا ... خمیازه می کشند، آنها غیر iã§iy هستند، boåÿ boåÿ آنها پر حرف، yaåÿä ± yor برای آنها هستند. من هم تو را می بینم آه، آیا من همجنسگرا هستم؟ شرمنده است که تا آنجا که ممکن است قرعه کشی کنم. سپس او را پایین آورد: \"ممکن است شفا بگیرد\". او گفت. œparisâ € ™ â € من به، از همه چیز می ± ± همچنان به من را در هر چیزی آیا â € ناگهان baåÿladä ± .--- دوباره پرسید به ã¶ksã¼r FUAT، åžã¼krã¼ PaÅŸa همچنین: زندگی چیست؟ من به فوات گفتم، این سوال بی نظیر است. استهزاء، رعب و وحشت ... چرا باید این را بپرسید؟ کسانی که این کتاب را می خوانند، کسانی که شجاعانه می پرسند آیا از عمه زینب پرسیدید؟ yaåÿä ± yor برای. همچنین بررسی ... حالا آن uyuyacaäÿä yaåÿä ± ± ± صبح متر kalkacaäÿä متر، uäÿraåÿacaäÿä با IAY ± متر evleneceäÿ من yiyeceäÿ من غذا خوردن، غیر iã§eceäÿ من، من gã¼leceäÿ، BUNLARADA بیشتر çOk yapacaäÿä ± ± متر. سپس من به طرف دیگر می روم. من یک روز دیگر را بدون رفتن به طرف دیگر به پایان رساندم - این است که به Cevdet Bey است. akåÿamlarä پس از ورود از Zäune ± ± ± IAY KA نار ± ± öP babaydä: KA ± ± NA Zäune خود می داند به یابم، اما این چیزی است که به ماه اتفاق می افتد patladä ± ± ± نار گره غیر مسئولانه یک مرد نیست! شوهر نیگا هانیم به تنهایی باقی مانده بود. همه می دانستند که این جنبش عجیب و غریب \"من به پایان رسیدن، شما شهید می شوید\" بدان معنی است. Nigam به ¢ N ± متر هاناو، â € œBu olmasaydä ± ± Z آیا این کا را حتی نمی پیانو ã¶äÿrene! â € او dã¼åÿã¼ndã¼. â € œfasulye همچنین Perihan daäÿä ± Tsai و ± N BAKALÁR ± متر! â € --- â € œson در همه آنها که alaturka که می خواهند به سبک اروپایی، که alaturkanä ± N خود ã¶zgã¼ tã¼rã¼dã¼ است! â € شد --- â رفیق او سرپرست و مهندس است. او گفت: \"آیا شما احساس می کنید که یک بار خودتان را با Dostoyevsky مقایسه کرده اید. او همچنین olduäÿ که مهندسان از ویندوز XP --- و ... â € ‡ â € OEA ã¼nkã¼ åÿairlik IAY آرام. شما فکر می کنید که شما می توانید اداره کنید و چه کاری می توانید انجام دهید؟ صبر کن صبر کن ... هه آنها میگفتند: صبر پایان است من این را باور نمی کنم! باور نکنید که برایتان خوب است من به خودم اعتماد دارم! --- ما همه خواهیم بود. اگر من نمی توانم یک خانم خوب باشم، من در سی سالگی خودم خواهم بود. این تصمیم خوبی است. Ã§Ä RPE ± ± ترس Ã-lã¼mã¼ با در نظر گرفتن، diåÿ کاذب ماسیا aäÿzä از ± متر dã¼åÿ او KA ± ± vranarak yaåÿayacaäÿä من، من سر تا برگزاری ã¶lã¼ ± متر .--- Üç aytam هم ± ± ± بازدید کنندگان اقامت. ± ± LA جلو یا هفت دله پر خور خوردن bitirmiåÿ، ایم aytam ± ± ± سدیم همچنین در varamamä. çAbuk اینجا geleceäÿ به طوری که در سی روز حرکت تا به حال .--- dã¼åÿã¼nmemiåÿt به معنای yaåÿä از sonrasä ± ± ± حذف نار آسان به پرتاب. هیچ کس سی yaåÿä ± از آن پس hayatä ± olacaäÿä ± نار ± بود dã¼åÿã¼ndã¼äÿã¼ نمی .--- وزیران ± åÿlarä ± â € OES است beäÿendiäÿ، در حال حاضر niåÿanlandä ± ± آیا N، تصمیم به ازدواج با verdiäÿ این KA ± Z ما چند ساله و به خوبی arkadaåÿä آیا شما درک می کنید؟ که خرس بود که چگونه نزدیک و علاقه مند یقه çEkic ± NSA، ما نیز öYl ما، öYl به olacaäÿä ± Z! â € او گفت .--- بار üç روز به دست istiyorlardä AY iã§tiäÿ sigarayä ± ±. جودت بیگ، â € OEN به ویندوز XP را؟ â € او dã¼åÿã¼ndã¼ و خود gã¼ldã¼. â € œLeave انرژی خود را! سلامت خوب چیست؟ سعی می کنم بیشتر زندگی کنم ... من سیگار نمی کشم ...

مشاهده لینک اصلی
اگر تا به حال او را در حالت بی تفاوتی، افسردگی YL هدف نمانیا در پاس زندگی می یابد خواندن این کتاب اگر شما uteÅ¡i شما تنها احمق است در این جهان نیست، و شاید شما کتاب ارائه و reÅ¡enje اگر pornaÄ'ete خود در برخی از شخصیت ها و به آنچه انجام می دهند pogreÅ¡no.Naravno است کتاب ها و جنبه های دیگر هستند و نه همه شخصیت مثال غمگین و ناراضی هستند. شکل Dževdet مغز فوق العاده SImPatIE یک IS، دلیل آن است که هر دو ساده و بسیار پیشرفته (جلوتر از زمان). اما بر خلاف دیگران او را به هدف و قدرت به اندازه کافی برای مقاومت در برابر این فکر که او فردی است و من در یک جمعیت است. Pa در Å¡ta شخصیت دیگر به آنها را از به طور مداوم در životinje سیر ‡ و با ایده های خود را در میان این افراد حیاتی و با ثبات است. @ (من در دانشگاه هستم)

مشاهده لینک اصلی
در ستون فقرات سید بیت رفیق احمد، در بخش سوم، ما با 70 سال زبان ترکی (به طور کلی در استانبول) آشنا شده ایم. نویسنده به شما در مورد شخصیت ها، اعمال آنها، نگرانی های خود و ناتوانی آنها در مورد ابعاد مختلف زندگی / جنس بدون جداسازی آنها می گوید. 5 ساله ± okunmalä.

مشاهده لینک اصلی
این قطعا سزاوار خواندن دوباره، و نیز چند بار است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آقای جودت و پسران


 کتاب مگه تو مملکت شما خر نیس؟
 کتاب حیوان را دست کم نگیر
 کتاب بی قراری
 کتاب زنده باد قانون
 کتاب اورهان پاموک و هنر داستان نویسی
 کتاب پنهان