کتاب محرم

اثر الیف شافاک از انتشارات نیماژ - مترجم: صابر حسینی-ادبیات ترکیه

شافاک نویسنده‌ای فراتر از ایزابل آلنده استاد رئالیسم جادویی است. فضای باشکوه سوررئالیسم رمان باذکاوت قابل توجهی طرح شده است؛


خرید کتاب محرم
جستجوی کتاب محرم در گودریدز

معرفی کتاب محرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب محرم


 کتاب من و استادم
 کتاب کتاب سیاه
 کتاب اسکندر
 کتاب خانه ی خاموش
 کتاب چمدان پدرم
 کتاب موزه معصومیت