کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب عصر قوهای زبان بسته

کتاب عصر قوهای زبان بسته

اثر اجه تملکوران از انتشارات دیدآور


 کتاب هومو نرانس

کتاب هومو نرانس

اثر اسماعیل گزگین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب هزاره ادبیات ترکی

کتاب هزاره ادبیات ترکی

اثر طلعت اس. هالمان از انتشارات منتشران اندیشه


 کتاب خوشنویسان استانبول

کتاب خوشنویسان استانبول

اثر سلیمان برک از انتشارات پیکره


 کتاب بیان منازل

کتاب بیان منازل

اثر نصوح مطراقچی از انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور


 کتاب در صدای تو بوسیدم آفتاب را

کتاب در صدای تو بوسیدم آفتاب را

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب 1473

کتاب 1473

اثر بدیعه جیلان گزلجه از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب جنون و مرگ در فلسفه

کتاب جنون و مرگ در فلسفه

اثر فریت گوون از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب معصومیت اشیاء

کتاب معصومیت اشیاء

اثر اورهان پاموک از انتشارات اتفاق


 کتاب آهی به جا مانده درون تو

کتاب آهی به جا مانده درون تو

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سیب سرخ