کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب خط سفید بین ما

کتاب خط سفید بین ما

اثر چیدم کاپلانگی از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب نامه های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

کتاب نامه های عزیز نسین و همسرش مرال چلن

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب سلام به هفتاد سالگی ام

کتاب سلام به هفتاد سالگی ام

اثر عزیز نسین از انتشارات مروارید


 کتاب خزان سلطان

کتاب خزان سلطان

اثر سونر چاپتای از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب رفتنی ام یا ماندنی؟

کتاب رفتنی ام یا ماندنی؟

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب رساله وسیلة الطباعة

کتاب رساله وسیلة الطباعة

اثر ابراهیم متفرقه از انتشارات وراقان


 کتاب موش خالدار من را ندیده اید؟

کتاب موش خالدار من را ندیده اید؟

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب سیب سرخ

کتاب سیب سرخ

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب فضولی

کتاب فضولی

اثر عبدالقادر قاراخان از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب حج گزاری ایرانیان

کتاب حج گزاری ایرانیان

اثر اسرا دوغان از انتشارات مشعر