کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند

کتاب وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند

اثر سردار ازکان از انتشارات آموت


 کتاب بیدی موش کوچولو

کتاب بیدی موش کوچولو

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب جن بوته ی تمشک و نوک طلایی

کتاب جن بوته ی تمشک و نوک طلایی

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف

کتاب روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف

اثر فاروق سومر از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب تباه

کتاب تباه

اثر حسن علی تپتاش از انتشارات کتاب هرمز


 کتاب پله پله تنهایی

کتاب پله پله تنهایی

اثر سرای شاهینر از انتشارات برج


 کتاب قناری

کتاب قناری

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب پیچک

کتاب پیچک

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب درخت آلو هدیه دادن

کتاب درخت آلو هدیه دادن

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب شست

کتاب شست

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه