کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب The island of missing trees

کتاب The island of missing trees

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Benim Adım Kırmızı

کتاب Benim Adım Kırmızı

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Masumiyet Müzesi

کتاب Masumiyet Müzesi

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle

کتاب Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات معیار علم


 کتاب The Forty Rules of Love

کتاب The Forty Rules of Love

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب Cukur

کتاب Cukur

اثر گوکهان هرزوم از انتشارات معیار علم


 کتاب Kafamda Bir Tuhaflık

کتاب Kafamda Bir Tuhaflık

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Veba Geceleri

کتاب Veba Geceleri

اثر اورهان پاموک از انتشارات معیار علم


 کتاب Three Daughters of Eve

کتاب Three Daughters of Eve

اثر الیف شافاک از انتشارات معیار علم


 کتاب اگه دوست داشت نمی رفت

کتاب اگه دوست داشت نمی رفت

اثر زئوس کابادایی از انتشارات سارنگ