کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب اتاق دوستی

کتاب اتاق دوستی

اثر گورکم کانتار آرسوی از انتشارات برکه آبی


 کتاب هدیه ی شگفت انگیز

کتاب هدیه ی شگفت انگیز

اثر دوغان گوندوز از انتشارات ناصرالدین


 کتاب جایی که شکست خورده ای،به دنبال شادی نباش

کتاب جایی که شکست خورده ای،به دنبال شادی نباش

اثر بیهان بوداک از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب ایستگاه آخر می موزا

کتاب ایستگاه آخر می موزا

اثر جمیل کاووکچو از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب Android APIs

کتاب Android APIs

اثر اونور چنار از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب هزارتو

کتاب هزارتو

اثر برهان سونمز از انتشارات برج


 کتاب دل پاک،پایان خوش

کتاب دل پاک،پایان خوش

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب تونا موش عاقل

کتاب تونا موش عاقل

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب فضا مگس عجول

کتاب فضا مگس عجول

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب مایا

کتاب مایا

اثر آنیل باسیلی از انتشارات برکه آبی