کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب یالچین آبی

کتاب یالچین آبی

اثر تولگا گوموشای از انتشارات آرادمان


 کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

اثر دنیز کارانفیل از انتشارات ایجاز


 کتاب وقتی که پادشاه ببازد

کتاب وقتی که پادشاه ببازد

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب عروس استانبول

کتاب عروس استانبول

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب تیاتر ضحاک

کتاب تیاتر ضحاک

اثر سامی بیک عثمانی از انتشارات دیدآور


 کتاب عبدالقادر مراغی

کتاب عبدالقادر مراغی

اثر رئوف یکتا از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب Yeni Hitit 2

کتاب Yeni Hitit 2

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe A2

کتاب Yedi Iklim türkçe A2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل


 کتاب Istanbul B2

کتاب Istanbul B2

اثر انور گدیک از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe B2

کتاب Yedi Iklim türkçe B2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل