کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب مامانی که سبیل درآورد!

کتاب مامانی که سبیل درآورد!

اثر فاتح اردوغان از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب بابایی که کاناپه شد!

کتاب بابایی که کاناپه شد!

اثر فاتح اردوغان از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب مرگ ماهی، خواب مار

کتاب مرگ ماهی، خواب مار

اثر سعید فائق از انتشارات آگه


 کتاب همسفر زندگی

کتاب همسفر زندگی

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب سپیده دم

کتاب سپیده دم

اثر صلاح الدین دمیرتاش از انتشارات خرد سرخ


 کتاب تو 17 سالگی من هستی

کتاب تو 17 سالگی من هستی

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات آیدین


 کتاب سرزمین خدایان گمشده

کتاب سرزمین خدایان گمشده

اثر احمد امید از انتشارات نگاه


 کتاب بی گناه ها

کتاب بی گناه ها

اثر برهان سونمز از انتشارات کتاب هرمز


 کتاب یک حرف خوب بزن!

کتاب یک حرف خوب بزن!

اثر ثروت گوربوز از انتشارات سایه سخن


 کتاب لبخند بزنید!

کتاب لبخند بزنید!

اثر ثروت گوربوز از انتشارات سایه سخن