کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب ایرانیان استانبول

کتاب ایرانیان استانبول

اثر حسن حضرتی از انتشارات لوگوس


 کتاب خوبی

کتاب خوبی

اثر شبنم ایشی گوزل از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب مدرنیزم در شعر ترک

کتاب مدرنیزم در شعر ترک

اثر یالچین ارمغان از انتشارات روزآمد


 کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب غم های آنتیک

کتاب غم های آنتیک

اثر سونای آکین از انتشارات نیماژ


 کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

اثر محمدبن البروسوی از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

اثر تومریس اویار از انتشارات ایهام


 کتاب دست هایی دارد آزادی

کتاب دست هایی دارد آزادی

اثر اوکتای ریفات از انتشارات ایهام


 کتاب دختر نانوا

کتاب دختر نانوا

اثر جوات شاکر از انتشارات نیلا


 کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

اثر ایلهان برک از انتشارات ایهام


 کتاب لبخند به جلادم

کتاب لبخند به جلادم

اثر عصمت اوزل از انتشارات ایهام


 کتاب چشم هایت رو به آفتاب اند

کتاب چشم هایت رو به آفتاب اند

اثر ناظم حکمت از انتشارات ایهام


 کتاب پرنده های دریایی

کتاب پرنده های دریایی

اثر جان یوجل از انتشارات ایهام


 کتاب سایه سار روز یکشنبه

کتاب سایه سار روز یکشنبه

اثر جاهد صدقی تارانجی از انتشارات ایهام


 کتاب شرافت

کتاب شرافت

اثر الیف شافاک از انتشارات 360 درجه


 کتاب برید کنار سوسیالیسم داره می آد

کتاب برید کنار سوسیالیسم داره می آد

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب یالچین آبی

کتاب یالچین آبی

اثر تولگا گوموشای از انتشارات آرادمان


 کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

اثر دنیز کارانفیل از انتشارات ایجاز


 کتاب وقتی که پادشاه ببازد

کتاب وقتی که پادشاه ببازد

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب عروس استانبول

کتاب عروس استانبول

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب تیاتر ضحاک

کتاب تیاتر ضحاک

اثر سامی بیک عثمانی از انتشارات دیدآور


 کتاب عبدالقادر مراغی

کتاب عبدالقادر مراغی

اثر رئوف یکتا از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب Yeni Hitit 2

کتاب Yeni Hitit 2

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe A2

کتاب Yedi Iklim türkçe A2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل


 کتاب Istanbul B2

کتاب Istanbul B2

اثر انور گدیک از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe B2

کتاب Yedi Iklim türkçe B2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل


 کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان (۳)

کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان (۳)

اثر صبری ینر از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب موسیقی ترکیه

کتاب موسیقی ترکیه

اثر الیوت بیتس از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب جغد بال قرمز

کتاب جغد بال قرمز

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب این زمستان هیچکس سردش نمی شود

کتاب این زمستان هیچکس سردش نمی شود

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پرنده کوچک ساعت کوکودار

کتاب پرنده کوچک ساعت کوکودار

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب متفاوت ولی مشابه

کتاب متفاوت ولی مشابه

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب فرمان قتل عام

کتاب فرمان قتل عام

اثر تانر آکچام از انتشارات نشانه


 کتاب قاچاق نبی

کتاب قاچاق نبی

اثر جلال برگشاد از انتشارات نگاه


 کتاب عشق ما رمانی ست قدیمی

کتاب عشق ما رمانی ست قدیمی

اثر احمد امید از انتشارات اندیشه نیکو


 کتاب معجزه واقعی خودباوری است

کتاب معجزه واقعی خودباوری است

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب با خودت خوب باش، انسان زیبا

کتاب با خودت خوب باش، انسان زیبا

اثر بیهان بوداک از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب سلطان جدید

کتاب سلطان جدید

اثر سونر چاپتای از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب من عاقل ترین انسان دنیا هستم

کتاب من عاقل ترین انسان دنیا هستم

اثر اردال دمیرقیران از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب چرا بعضی مردها خیانت می کنند؟

کتاب چرا بعضی مردها خیانت می کنند؟

اثر حامدی کال یونجی از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب تمرین های کاربردی برای زیبا سخن گفتن

کتاب تمرین های کاربردی برای زیبا سخن گفتن

اثر جودت تلی اوغلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب 21 قانون مولانا

کتاب 21 قانون مولانا

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب گر فریاد برآورم

کتاب گر فریاد برآورم

اثر الیف شافاک از انتشارات گلگشت


 کتاب افسانه ی ابر دلداده

کتاب افسانه ی ابر دلداده

اثر ناظم حکمت از انتشارات کتاب سرزمین


 کتاب دنیای میلا

کتاب دنیای میلا

اثر گوزین ازتورک از انتشارات محراب قلم


 کتاب آسیابان و جغد

کتاب آسیابان و جغد

اثر گوکنیل اوزکوک از انتشارات ناصرالدین


 کتاب ماهیگیر و پسرش

کتاب ماهیگیر و پسرش

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات نگاه


 کتاب کینیاس و کایرا

کتاب کینیاس و کایرا

اثر هاکان گوندای از انتشارات نشر ثالث


 کتاب خوشحالی این مو بلوندها

کتاب خوشحالی این مو بلوندها

اثر الیف شافاک از انتشارات 360 درجه


 کتاب جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه

کتاب جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه

اثر حسن حضرتی از انتشارات لوگوس


 کتاب هیدرولوژی مناطق خشک

کتاب هیدرولوژی مناطق خشک

اثر زکای شن از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب عشق دلیل کافی است

کتاب عشق دلیل کافی است

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ققنوس


 کتاب یوسف

کتاب یوسف

اثر صباح الدین علی از انتشارات آیدین


 کتاب حفاظت معمارانه

کتاب حفاظت معمارانه

اثر آیلین اربالسی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول

کتاب گفتگوهای بازاریابی در استانبول

اثر فیلیپ کاتلر از انتشارات ادیبان روز


 کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

کتاب آدم های اشتباهی و اگر باران ببارد

اثر راشیت چلیک ازر از انتشارات دیدآور


 کتاب آقای گل

کتاب آقای گل

اثر عزیز نسین از انتشارات دیدآور


 کتاب کاوش در ایران

کتاب کاوش در ایران

اثر عایشه گورسان سالتسمان از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب در یکی از ممالک

کتاب در یکی از ممالک

اثر عزیز نسین از انتشارات دیدآور


 کتاب اربابهای آقچاساز

کتاب اربابهای آقچاساز

اثر یاشار کمال از انتشارات دنیای نو


 کتاب رومی درمانی

کتاب رومی درمانی

اثر نوزت ترهان از انتشارات بدرقه جاویدان


 کتاب درخت انار

کتاب درخت انار

اثر نازان بکیر اوغلو از انتشارات کتاب تداعی


 کتاب در جست و جوی آرامش

کتاب در جست و جوی آرامش

اثر احمد حمدی تان پینار از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب دیگران

کتاب دیگران

اثر ماهر اونسال اریش از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب کپی برابر اصل

کتاب کپی برابر اصل

اثر مراد اوزیاشار از انتشارات فروزش


 کتاب عشق کولی

کتاب عشق کولی

اثر صباح الدین علی از انتشارات رسپینا


 کتاب خداحافظ پدر

کتاب خداحافظ پدر

اثر فقیر بایکورت از انتشارات رسپینا


 کتاب کودک درون ما

کتاب کودک درون ما

اثر دوغان جوجل اوغلو از انتشارات رسپینا


 کتاب آخرین حرف حوشانا

کتاب آخرین حرف حوشانا

اثر احمد آباکای از انتشارات رسپینا


 کتاب هنر ارتباط

کتاب هنر ارتباط

اثر دوغان جوجل اوغلو از انتشارات رسپینا


 کتاب من نمی خواستم اینطوری بشه

کتاب من نمی خواستم اینطوری بشه

اثر صفیه اورال از انتشارات رسپینا


 کتاب داستان از این قرار است

کتاب داستان از این قرار است

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ستاک


 کتاب عکاس خانه ی آدم های خوشبخت

کتاب عکاس خانه ی آدم های خوشبخت

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات افراز


 کتاب پروانه چینی

کتاب پروانه چینی

اثر مجموعه ی نویسندگان-ممت بایدور از انتشارات افراز


 کتاب سینمای نوری بیلگه جیلان

کتاب سینمای نوری بیلگه جیلان

اثر آسومان سونر از انتشارات ورا


 کتاب پرندگان به سوگ او می روند

کتاب پرندگان به سوگ او می روند

اثر حسن علی تپتاش از انتشارات ماهی


 کتاب نترس قلب من

کتاب نترس قلب من

اثر احمد باتمان از انتشارات آرمان رشد


 کتاب برادرم لوبیا

کتاب برادرم لوبیا

اثر الیف آکارداش از انتشارات آفرینگان


 کتاب رسم الخط نسخ و ثلث

کتاب رسم الخط نسخ و ثلث

اثر مجموعه ی نویسندگان-حامد الآمدی از انتشارات برگ نو


 کتاب کشور آرزوها

کتاب کشور آرزوها

اثر احمد امید از انتشارات قدیانی


 کتاب اصلاح زبان ترکی

کتاب اصلاح زبان ترکی

اثر جفری لوئیس از انتشارات شیرازه


 کتاب مثل یک دانشمند موشکی فکر کن

کتاب مثل یک دانشمند موشکی فکر کن

اثر اوزان وارول از انتشارات میلکان


 کتاب ترکیه

کتاب ترکیه

اثر سعید فکری از انتشارات پایان


 کتاب دختری در حباب شیشه ای

کتاب دختری در حباب شیشه ای

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات عنوان


 کتاب حلبی

کتاب حلبی

اثر یاشار کمال از انتشارات نگاه


 کتاب کوانتوم، فلسفه و خدا

کتاب کوانتوم، فلسفه و خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب چراغهای روشن شهر بزرگ

کتاب چراغهای روشن شهر بزرگ

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات گل آذین


 کتاب جزیره درختان گمشده

کتاب جزیره درختان گمشده

اثر الیف شافاک از انتشارات نشر نون


 کتاب ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات

کتاب ترکان: تاریخ، زبان، ادبیات

اثر رحیم رئیس نیا از انتشارات کتاب مرجع


 کتاب اشتباهاتم از سر تنهایی است

کتاب اشتباهاتم از سر تنهایی است

اثر نیلگون بودور از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب اتاق قرمز

کتاب اتاق قرمز

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب شب های طاعون

کتاب شب های طاعون

اثر اورهان پاموک از انتشارات نگاه


 کتاب تاریخ نوین ترکیه

کتاب تاریخ نوین ترکیه

اثر اریک جی. زورخر از انتشارات سمت


 کتاب سولماز و سوگل

کتاب سولماز و سوگل

اثر گلچین الپوگه از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب گفت و گو با نوری بیلگه جیلان

کتاب گفت و گو با نوری بیلگه جیلان

اثر مهمت ارییلماز از انتشارات نشر چلچله


 کتاب پرسه زن

کتاب پرسه زن

اثر یوسف آتیلگان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب پرندگان نیز رفتند

کتاب پرندگان نیز رفتند

اثر یاشار کمال از انتشارات نشر ثالث


 کتاب ای جماعت، اویانین

کتاب ای جماعت، اویانین

اثر محمد عاکیف ارسوی از انتشارات آیدین


 کتاب هویت سیاسی اسلامی در ترکیه ی معاصر

کتاب هویت سیاسی اسلامی در ترکیه ی معاصر

اثر هاکان یاووز از انتشارات اشاره


 کتاب قشو

کتاب قشو

اثر عمر سیف الدین از انتشارات سروش