کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

کتاب اژدها کوچولو و شفته پلو

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

کتاب پدربزرگ بالن سوار و سه بازیگوش

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

کتاب کیف خیلی بزرگ مامان

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

کتاب چه کسی از شنل قرمزی می ترسد؟

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ماجرای بی اغلو

کتاب ماجرای بی اغلو

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه


 کتاب ما از ویروس قوی تریم

کتاب ما از ویروس قوی تریم

اثر مریم اوچار از انتشارات برکه


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد اول

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی - جلد دوم

اثر مجموعه ی نویسندگان-عثمان ارکمن از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

کتاب کاش تنها برای همین تو را دوست داشتم

اثر جمال ثریا از انتشارات هشت


 کتاب مبارزه با نابرابری

کتاب مبارزه با نابرابری

اثر دنی رودریک-اولیویه بلانچارد از انتشارات روزنه


 کتاب توسعه و تولید ماست

کتاب توسعه و تولید ماست

اثر فاتح ییلدیز از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران

کتاب حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران

اثر مجموعه ی نویسندگان-نوح بیلگین از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب نظریه پری داینامیک و کاربردهای آن

کتاب نظریه پری داینامیک و کاربردهای آن

اثر اردوکان مدنچی-ارکان اترکس از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب رستوران میمون زنده

کتاب رستوران میمون زنده

اثر گنگور دیلمن از انتشارات نیماژ


 کتاب قهر دریا

کتاب قهر دریا

اثر یاشار کمال از انتشارات نگاه


 کتاب یادداشت هایی درباره ی زندگی

کتاب یادداشت هایی درباره ی زندگی

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان های بلند

کتاب سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان های بلند

اثر حسین امره ایلگین-هالیس گونل از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


 کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال

کتاب مدل سازی در پدیده های انتقال

اثر اسماعیل توسان از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

اثر ارهان چینلار از انتشارات موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف


 کتاب هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

کتاب هیدروژئولوژی عملی و کاربردی

اثر زکای شن از انتشارات دانشگاه خوارزمی


 کتاب زنده باد صلح

کتاب زنده باد صلح

اثر حسن ارکک از انتشارات کتاب سرزمین


 کتاب این چنین است

کتاب این چنین است

اثر مصطفی کوتلو از انتشارات دنیای نو


 کتاب سلجوقیان

کتاب سلجوقیان

اثر محمد شکر از انتشارات ادیان و مذاهب


 کتاب بوی خوش عشق

کتاب بوی خوش عشق

اثر نیازی کلوش از انتشارات تیسا


 کتاب زن در نگاه صوفی

کتاب زن در نگاه صوفی

اثر سلیمان اولوداغ از انتشارات سبزان


 کتاب شاه راه های اساطیر ترک

کتاب شاه راه های اساطیر ترک

اثر یاشار چوروهلو از انتشارات آیدین


 کتاب ماجراهای ترول ها

کتاب ماجراهای ترول ها

اثر آرکان دمیر از انتشارات شاپیگان کتاب


 کتاب سقوط امپراطوری و تولد جمهوری

کتاب سقوط امپراطوری و تولد جمهوری

اثر هانی شکرو اوغلو از انتشارات لوح فکر


 کتاب صوفی و زبان

کتاب صوفی و زبان

اثر ابراهیم امیراوغلو از انتشارات سبزان


 کتاب دم توپی : انتخاب دوست

کتاب دم توپی : انتخاب دوست

اثر بسطامی یازگان از انتشارات شمع سحر


 کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

کتاب خرگوش باهوش:تمیز بودن،اعتماد به نفس

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

کتاب گردش در رودخانه : پیدا کردن راه حل

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

کتاب جوجه تیغی مهربان:همیشه خوبی

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

کتاب زندگی با مهربانی زیباتر است : احترام به تفاوت ها

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

کتاب درخت انگور : خسیس نبودن

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

کتاب خانه ی موش : یکی شدن باعث قدرت می شود

اثر بسطامی یازگان-نجران میرهون از انتشارات شمع سحر


 کتاب معرفت تلخ

کتاب معرفت تلخ

اثر انیس باتور از انتشارات نیکا


 کتاب یک روز از زندگی پیرایه

کتاب یک روز از زندگی پیرایه

اثر ارسلان سایمن از انتشارات سروش


 کتاب امید

کتاب امید

اثر ییلماز گونی از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب سه میمون

کتاب سه میمون

اثر نوری بیلگه جیلان از انتشارات چتر فیروزه


 کتاب سیاست خارجی ترکیه

کتاب سیاست خارجی ترکیه

اثر حسن کوزه بالابان از انتشارات چاپخش


 کتاب اسباب بازی محبوب من

کتاب اسباب بازی محبوب من

اثر دوغان گوندوز از انتشارات ناصرالدین


 کتاب مذهب ها و طریقت ها در ترکیه

کتاب مذهب ها و طریقت ها در ترکیه

اثر عبدالباقی گولپینارلی از انتشارات مولی


 کتاب 18 پند مولانا

کتاب 18 پند مولانا

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب مفتون

کتاب مفتون

اثر سمیه کوچ از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب نامه های ایران

کتاب نامه های ایران

اثر جمیل سعید دیکل از انتشارات لوگوس


 کتاب یک نوشته چگونه خوانده می شود ؟

کتاب یک نوشته چگونه خوانده می شود ؟

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست؟

کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست؟

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب امان از دست احمق ها

کتاب امان از دست احمق ها

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چلچله


 کتاب مردمان غمگین ژاپن

کتاب مردمان غمگین ژاپن

اثر تورگوت اویار از انتشارات سیب سرخ


 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره

کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره

اثر ایلماز آرگودون از انتشارات انتشارات گندمان


 کتاب جهانی عادلانه تر امکان پذیر است

کتاب جهانی عادلانه تر امکان پذیر است

اثر رجب طیب اردوغان از انتشارات آیین دادرسی


 کتاب زن ناآزموده

کتاب زن ناآزموده

اثر احسان ییلماز از انتشارات فکرآذین


 کتاب و من در شب های تو

کتاب و من در شب های تو

اثر جاهد ایرگات از انتشارات مهر نوروز


 کتاب موقع آمدن نان بخر

کتاب موقع آمدن نان بخر

اثر مینا منازاده از انتشارات علم


 کتاب مبانی فراماسونری

کتاب مبانی فراماسونری

اثر هارون یحیی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب


 کتاب فرهنگ ترکی استانبولی فروزش

کتاب فرهنگ ترکی استانبولی فروزش

اثر احمد آقامالی از انتشارات فروزش


 کتاب جواهرنامه

کتاب جواهرنامه

اثر محمّد بن مبارک شاه قزوینی از انتشارات پرسش


 کتاب راه به قدم های تو روشن می شود

کتاب راه به قدم های تو روشن می شود

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب حیات خانم

کتاب حیات خانم

اثر احمد آلتان از انتشارات نگاه


 کتاب هوا چون سرب سنگین است

کتاب هوا چون سرب سنگین است

اثر حفظی توپوز از انتشارات دنیای نو


 کتاب تیر آبی

کتاب تیر آبی

اثر جاهد اوچوق از انتشارات دنیای نو


 کتاب ایرانیان استانبول

کتاب ایرانیان استانبول

اثر حسن حضرتی از انتشارات لوگوس


 کتاب خوبی

کتاب خوبی

اثر شبنم ایشی گوزل از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب مدرنیزم در شعر ترک

کتاب مدرنیزم در شعر ترک

اثر یالچین ارمغان از انتشارات روزآمد


 کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

کتاب سرنوشت عاشق نیت توست…

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب غم های آنتیک

کتاب غم های آنتیک

اثر سونای آکین از انتشارات نیماژ


 کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

کتاب اوضح المسالک الی معرفة البلدان

اثر محمدبن البروسوی از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

کتاب تا جایی زخمی ام که نمیرم

اثر تومریس اویار از انتشارات ایهام


 کتاب دست هایی دارد آزادی

کتاب دست هایی دارد آزادی

اثر اوکتای ریفات از انتشارات ایهام


 کتاب دختر نانوا

کتاب دختر نانوا

اثر جوات شاکر از انتشارات نیلا


 کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

کتاب چهره ات شبیه نخستین روزهای جمهوریت بود

اثر ایلهان برک از انتشارات ایهام


 کتاب لبخند به جلادم

کتاب لبخند به جلادم

اثر عصمت اوزل از انتشارات ایهام


 کتاب چشم هایت رو به آفتاب اند

کتاب چشم هایت رو به آفتاب اند

اثر ناظم حکمت از انتشارات ایهام


 کتاب پرنده های دریایی

کتاب پرنده های دریایی

اثر جان یوجل از انتشارات ایهام


 کتاب سایه سار روز یکشنبه

کتاب سایه سار روز یکشنبه

اثر جاهد صدقی تارانجی از انتشارات ایهام


 کتاب شرافت

کتاب شرافت

اثر الیف شافاک از انتشارات 360 درجه


 کتاب برید کنار سوسیالیسم داره می آد

کتاب برید کنار سوسیالیسم داره می آد

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب یالچین آبی

کتاب یالچین آبی

اثر تولگا گوموشای از انتشارات آرادمان


 کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

کتاب حلزون ها صندلی ها ابر ها

اثر دنیز کارانفیل از انتشارات ایجاز


 کتاب وقتی که پادشاه ببازد

کتاب وقتی که پادشاه ببازد

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب عروس استانبول

کتاب عروس استانبول

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب تیاتر ضحاک

کتاب تیاتر ضحاک

اثر سامی بیک عثمانی از انتشارات دیدآور


 کتاب عبدالقادر مراغی

کتاب عبدالقادر مراغی

اثر رئوف یکتا از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب Yeni Hitit 2

کتاب Yeni Hitit 2

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe A2

کتاب Yedi Iklim türkçe A2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل


 کتاب Istanbul B2

کتاب Istanbul B2

اثر انور گدیک از انتشارات جنگل


 کتاب Yedi Iklim türkçe B2

کتاب Yedi Iklim türkçe B2

اثر ابراهیم گولتکین از انتشارات جنگل


 کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان (۳)

کتاب متد آموزشی باغلاما و دیوان (۳)

اثر صبری ینر از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب موسیقی ترکیه

کتاب موسیقی ترکیه

اثر الیوت بیتس از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور


 کتاب جغد بال قرمز

کتاب جغد بال قرمز

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب این زمستان هیچکس سردش نمی شود

کتاب این زمستان هیچکس سردش نمی شود

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب پرنده کوچک ساعت کوکودار

کتاب پرنده کوچک ساعت کوکودار

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب متفاوت ولی مشابه

کتاب متفاوت ولی مشابه

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب فرمان قتل عام

کتاب فرمان قتل عام

اثر تانر آکچام از انتشارات نشانه


 کتاب قاچاق نبی

کتاب قاچاق نبی

اثر جلال برگشاد از انتشارات نگاه


 کتاب عشق ما رمانی ست قدیمی

کتاب عشق ما رمانی ست قدیمی

اثر احمد امید از انتشارات اندیشه نیکو


 کتاب معجزه واقعی خودباوری است

کتاب معجزه واقعی خودباوری است

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب با خودت خوب باش، انسان زیبا

کتاب با خودت خوب باش، انسان زیبا

اثر بیهان بوداک از انتشارات نسل نواندیش