کتاب های ادبیات ترکیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات ترکیه
 کتاب دفتر خاطرات خیلی خصوصی من

کتاب دفتر خاطرات خیلی خصوصی من

اثر الیف شافاک از انتشارات پرتقال


 کتاب خروسخوان

کتاب خروسخوان

اثر یاشار کمال از انتشارات ققنوس


 کتاب آب خوردن مورچه

کتاب آب خوردن مورچه

اثر یاشار کمال از انتشارات ققنوس


 کتاب 12 دلیل وجود خدا

کتاب 12 دلیل وجود خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب دریانوردی با قورباغه کاپیتان

کتاب دریانوردی با قورباغه کاپیتان

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب جوجه تیغی کوچولو کجاست؟

کتاب جوجه تیغی کوچولو کجاست؟

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب آرزوی شیپو

کتاب آرزوی شیپو

اثر گورکم کانتار آرسوی از انتشارات برکه آبی


 کتاب هزارپای پا شکسته

کتاب هزارپای پا شکسته

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب زرافه ی کوتاه قد

کتاب زرافه ی کوتاه قد

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب ای وای من چه کسی شدم !

کتاب ای وای من چه کسی شدم !

اثر الیف یمنجی از انتشارات برکه آبی


 کتاب ادا قورباغه ی حسود

کتاب ادا قورباغه ی حسود

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب دیلا گربه ی ناراضی

کتاب دیلا گربه ی ناراضی

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب آپارتمان پنج سویم

کتاب آپارتمان پنج سویم

اثر مینه سوئوت از انتشارات افق


 کتاب بر پشت ببر

کتاب بر پشت ببر

اثر زولفو لیوانلی از انتشارات نگاه


 کتاب روان شناسی اخلاقی کنجکاوی

کتاب روان شناسی اخلاقی کنجکاوی

اثر ایلهان اینان از انتشارات کرگدن


 کتاب تکامل، فلسفه و خدا

کتاب تکامل، فلسفه و خدا

اثر جانر تاسلامان از انتشارات سایلاو


 کتاب تحول شهروندی: از عضویت تا حق بنیادی

کتاب تحول شهروندی: از عضویت تا حق بنیادی

اثر عایشه قاضی اوغلو از انتشارات نقد فرهنگ


 کتاب The Island of Missing Trees

کتاب The Island of Missing Trees

اثر الیف شافاک از انتشارات آمه


 کتاب رویاقاپ

کتاب رویاقاپ

اثر جمیل کاووکچو از انتشارات مان کتاب


 کتاب کتاب روزی روزگاری در آناتولی

کتاب کتاب روزی روزگاری در آناتولی

اثر نوری بیلگه جیلان از انتشارات رایبد


 کتاب کلید آگاتا

کتاب کلید آگاتا

اثر احمد امید از انتشارات نشر ثالث


 کتاب خاطرات عزیز نسین

کتاب خاطرات عزیز نسین

اثر عزیز نسین از انتشارات مولی


 کتاب قدرت کوآنتوم و شفای زندگی

کتاب قدرت کوآنتوم و شفای زندگی

اثر سرپیل جیرتجی از انتشارات پردیس آباریس


 کتاب جوجه کوچولو ، سلام!

کتاب جوجه کوچولو ، سلام!

اثر بالون مدیا‏‫ از انتشارات آبشن


 کتاب سه سفر به دل خطر

کتاب سه سفر به دل خطر

اثر آسلی در از انتشارات انتشارات داژو


 کتاب بهمن، خانه امن

کتاب بهمن، خانه امن

اثر تونجر جوجن اوغلو از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب سما پرنده ی ترسو

کتاب سما پرنده ی ترسو

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب داستان های دلنشین از مولانا

کتاب داستان های دلنشین از مولانا

اثر فاطما جنگیز از انتشارات نشر گویا


 کتاب خفاش کوچولو و دوستان مهربانش

کتاب خفاش کوچولو و دوستان مهربانش

اثر یاسمین تمیزآراباجی ییلدیرماز از انتشارات برکه آبی


 کتاب مینا جوجه تیغی لجباز

کتاب مینا جوجه تیغی لجباز

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب شب به خیر خرس کوچولو

کتاب شب به خیر خرس کوچولو

اثر یالواچ اورال از انتشارات برکه آبی


 کتاب انسان آینده خود را چگونه می سازد؟

کتاب انسان آینده خود را چگونه می سازد؟

اثر ایلبر اورتایلی از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب رازهای روابط طولانی

کتاب رازهای روابط طولانی

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب اتاق دوستی

کتاب اتاق دوستی

اثر گورکم کانتار آرسوی از انتشارات برکه آبی


 کتاب هدیه ی شگفت انگیز

کتاب هدیه ی شگفت انگیز

اثر دوغان گوندوز از انتشارات ناصرالدین


 کتاب جایی که شکست خورده ای،به دنبال شادی نباش

کتاب جایی که شکست خورده ای،به دنبال شادی نباش

اثر بیهان بوداک از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب ایستگاه آخر می موزا

کتاب ایستگاه آخر می موزا

اثر جمیل کاووکچو از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب Android APIs

کتاب Android APIs

اثر اونور چنار از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب هزارتو

کتاب هزارتو

اثر برهان سونمز از انتشارات برج


 کتاب دل پاک،پایان خوش

کتاب دل پاک،پایان خوش

اثر هاکان منگوچ از انتشارات نشر گویا


 کتاب تونا موش عاقل

کتاب تونا موش عاقل

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب فضا مگس عجول

کتاب فضا مگس عجول

اثر تولین کزیک اوغلو از انتشارات برکه آبی


 کتاب مایا

کتاب مایا

اثر آنیل باسیلی از انتشارات برکه آبی


 کتاب بچه های خیال پرداز

کتاب بچه های خیال پرداز

اثر گورکم کانتار آرسوی از انتشارات برکه آبی


 کتاب زنان نامرئی

کتاب زنان نامرئی

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات نشر گویا


 کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین

کتاب انقلاب کپرنیکی ویتگنشتاین

اثر الهام دیلمان از انتشارات اردک خرگوش


 کتاب مسئله شرق

کتاب مسئله شرق

اثر الکساندر لئون مک فی از انتشارات نشر نی


 کتاب بازتاب مهاجرت اندیشه وران آسیای مرکزی به آناتولی

کتاب بازتاب مهاجرت اندیشه وران آسیای مرکزی به آناتولی

اثر سوال گونبال بوزگورت از انتشارات مولی


 کتاب خواجه بهاءالدین نقشبند

کتاب خواجه بهاءالدین نقشبند

اثر نجدت توسون از انتشارات مولی


 کتاب قطاری که ایستگاه نداشت

کتاب قطاری که ایستگاه نداشت

اثر بهیچ آک از انتشارات نشر ادامه


 کتاب به زبان بادها‮‏‫

کتاب به زبان بادها‮‏‫

اثر ناظم حکمت از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب نوستالژی امپراتوری

کتاب نوستالژی امپراتوری

اثر هاکان یاووز از انتشارات چاپخش


 کتاب تراسیگیلاتا

کتاب تراسیگیلاتا

اثر سویم چیذر از انتشارات پیکره


 کتاب صدای زندگی

کتاب صدای زندگی

اثر گلسرن بودایجی اوغلو از انتشارات ایهام


 کتاب گناه هشتم

کتاب گناه هشتم

اثر تومریس اویار از انتشارات ایهام


 کتاب عصر قوهای زبان بسته

کتاب عصر قوهای زبان بسته

اثر اجه تملکوران از انتشارات دیدآور


 کتاب هومو نرانس

کتاب هومو نرانس

اثر اسماعیل گزگین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب هزاره ادبیات ترکی

کتاب هزاره ادبیات ترکی

اثر طلعت اس. هالمان از انتشارات منتشران اندیشه


 کتاب خوشنویسان استانبول

کتاب خوشنویسان استانبول

اثر سلیمان برک از انتشارات پیکره


 کتاب بیان منازل

کتاب بیان منازل

اثر نصوح مطراقچی از انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور


 کتاب در صدای تو بوسیدم آفتاب را

کتاب در صدای تو بوسیدم آفتاب را

اثر عزیز نسین از انتشارات نگاه


 کتاب 1473

کتاب 1473

اثر بدیعه جیلان گزلجه از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب جنون و مرگ در فلسفه

کتاب جنون و مرگ در فلسفه

اثر فریت گوون از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب معصومیت اشیاء

کتاب معصومیت اشیاء

اثر اورهان پاموک از انتشارات اتفاق


 کتاب آهی به جا مانده درون تو

کتاب آهی به جا مانده درون تو

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سیب سرخ


 کتاب به خودت خوش آمدی

کتاب به خودت خوش آمدی

اثر میراچ چاغری آکتاش از انتشارات نشر گویا


 کتاب پردازش تصویر با متلب

کتاب پردازش تصویر با متلب

اثر مجموعه ی نویسندگان-موسی هاکان اسیالی از انتشارات نیاز دانش


 کتاب شفاگر جنون

کتاب شفاگر جنون

اثر الیف شافاک از انتشارات نشر نون


 کتاب شمس تبریزی

کتاب شمس تبریزی

اثر شمس الدین محمد تبریزی-فرهاد آتیک از انتشارات پردیس آباریس


 کتاب دوباره تو

کتاب دوباره تو

اثر فرهاد آتیک از انتشارات پردیس آباریس


 کتاب ایمنی شغلی در معادن

کتاب ایمنی شغلی در معادن

اثر مجموعه ی نویسندگان-برهان ایرگات از انتشارات انتشارات حک


 کتاب زندگی اشتباه

کتاب زندگی اشتباه

اثر اتهم امین نموتلو از انتشارات نشر گویا


 کتاب دیار عشق

کتاب دیار عشق

اثر ملاحت اورکمز از انتشارات نشر گویا


 کتاب مناقب هنروران

کتاب مناقب هنروران

اثر مصطفی عالی افندی از انتشارات نشر گویا


 کتاب دیگر رنگ دنیا را نخواهم دید

کتاب دیگر رنگ دنیا را نخواهم دید

اثر احمد آلتان از انتشارات خوب


 کتاب وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند

کتاب وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند

اثر سردار ازکان از انتشارات آموت


 کتاب بیدی موش کوچولو

کتاب بیدی موش کوچولو

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب جن بوته ی تمشک و نوک طلایی

کتاب جن بوته ی تمشک و نوک طلایی

اثر فریدون اورال از انتشارات هفت و نیم


 کتاب روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف

کتاب روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف

اثر فاروق سومر از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب تباه

کتاب تباه

اثر حسن علی تپتاش از انتشارات کتاب هرمز


 کتاب پله پله تنهایی

کتاب پله پله تنهایی

اثر سرای شاهینر از انتشارات برج


 کتاب قناری

کتاب قناری

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب پیچک

کتاب پیچک

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب درخت آلو هدیه دادن

کتاب درخت آلو هدیه دادن

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب شست

کتاب شست

اثر بسطامی یازگان از انتشارات نشر غنچه


 کتاب قلب مترسک

کتاب قلب مترسک

اثر یالواچ اورال از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب با دست های پر از خورشید

کتاب با دست های پر از خورشید

اثر ناظم حکمت از انتشارات هشت


 کتاب دنیای حیوانات و کودکان باهوش

کتاب دنیای حیوانات و کودکان باهوش

اثر اسما گنچ از انتشارات برکه آبی


 کتاب دنیای اشیا و کودکان باهوش

کتاب دنیای اشیا و کودکان باهوش

اثر اسما گنچ از انتشارات برکه آبی


 کتاب واگن بازنشسته

کتاب واگن بازنشسته

اثر گوکنیل اوزکوک از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب گاو

کتاب گاو

اثر ناظم حکمت از انتشارات ناصرالدین


 کتاب ماهی های قصر

کتاب ماهی های قصر

اثر گونول سیمپسون از انتشارات ناصرالدین


 کتاب یک وجب من

کتاب یک وجب من

اثر بهیچ آک از انتشارات ناصرالدین


 کتاب سه پیشی و یک هیولا

کتاب سه پیشی و یک هیولا

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه آبی


 کتاب سه پیشی و یک آرزو

کتاب سه پیشی و یک آرزو

اثر سارا شاهین کانات از انتشارات برکه آبی


 کتاب شبی که در جست و جوی ماه بودیم

کتاب شبی که در جست و جوی ماه بودیم

اثر سود طوبی اکجو از انتشارات برکه آبی


 کتاب آتاتورک

کتاب آتاتورک

اثر ارگون ازبوندون از انتشارات سمیر


 کتاب مرغ کوچولو سلام!

کتاب مرغ کوچولو سلام!

اثر بالون مدیا‏‫ از انتشارات آبشن


 کتاب گربه کوچولو سلام!

کتاب گربه کوچولو سلام!

اثر بالون مدیا‏‫ از انتشارات آبشن


 کتاب قورباغه کوچولو سلام!

کتاب قورباغه کوچولو سلام!

اثر بالون مدیا‏‫ از انتشارات آبشن