کتاب حلبی

اثر یاشار کمال از انتشارات نگاه - مترجم: پری اشتری-ادبیات ترکیه

حلبی بعد از اینجه ممد دومین اثر یاشار کمال است که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. ماجرای حلبی به وقایع سیاسی و اجتماعی ترکیه در دهه‌های هفتاد و هشتاد اشاره می‌کند که هم سرآغاز تحول است و هم در ادامه جنگ قدرت. گرچه سیاستمداران جوان بر سر کار آمده‌اند، جناح‌های چپ و راست افراطی هنوز در کشاکش‌اند و شکاف طبقاتی بیداد می‌کند. حلبی داستان بخشداری جوان و تحصیلکرده است که می‌خواهد وضعیت اسفناک قصبه را سامان دهد، اما نیت خیر او با منافع ملاكان جمع پذیر نیست و از همه بدتر، ستمدیده که رهایی خود را آرزو می‌کند و فریاد می‌کشد عملا خاموش است…


خرید کتاب حلبی
جستجوی کتاب حلبی در گودریدز

معرفی کتاب حلبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حلبی


 کتاب سینمای نوری بیلگه جیلان
 کتاب پرندگان به سوگ او می روند
 کتاب نترس قلب من
 کتاب برادرم لوبیا
 کتاب رسم الخط نسخ و ثلث
 کتاب کشور آرزوها