کتاب پردازش تصویر با متلب

اثر مجموعه ی نویسندگان-موسی هاکان اسیالی از انتشارات نیاز دانش - مترجم: بهروز عبدلی-مجموعه ی مترجمان-ادبیات ترکیه
خرید کتاب پردازش تصویر با متلب
جستجوی کتاب پردازش تصویر با متلب در گودریدز

معرفی کتاب پردازش تصویر با متلب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پردازش تصویر با متلب


 کتاب عصر قوهای زبان بسته
 کتاب هومو نرانس
 کتاب هزاره ادبیات ترکی
 کتاب خوشنویسان استانبول
 کتاب بیان منازل
 کتاب در صدای تو بوسیدم آفتاب را