کتاب پیچک

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات بدرقه جاویدان - مترجم: بهمن فرزانه-ادبیات ترکیه

شنبه شبی بود. شب عید سان‌بازیلیو، محافظ دهکده‌ی بارونئی. از دور صدای مبهم و مغشوشی به گوش می رسید. صدای آتش بازی، صدای طبل و دهل و داد و فریاد بچه‌ها در خیابان باریکی که رو به سراشیبی می‌رفت و با سنگ، فرش شده بود و آخرین سرخی غروب هنوز آن را روشن نگه داشته بود... ؛


خرید کتاب پیچک
جستجوی کتاب پیچک در گودریدز

معرفی کتاب پیچک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیچک


 کتاب وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند
 کتاب بیدی موش کوچولو
 کتاب جن بوته ی تمشک و نوک طلایی
 کتاب روایات گوناگون درباره هفت خفتگان اصحاب کهف
 کتاب تباه
 کتاب پله پله تنهایی