کتاب پیچک

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات بدرقه جاویدان - مترجم: بهمن فرزانه-ادبیات ترکیه

شنبه شبی بود. شب عید سان‌بازیلیو، محافظ دهکده‌ی بارونئی. از دور صدای مبهم و مغشوشی به گوش می رسید. صدای آتش بازی، صدای طبل و دهل و داد و فریاد بچه‌ها در خیابان باریکی که رو به سراشیبی می‌رفت و با سنگ، فرش شده بود و آخرین سرخی غروب هنوز آن را روشن نگه داشته بود... ؛


خرید کتاب پیچک
جستجوی کتاب پیچک در گودریدز

معرفی کتاب پیچک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیچک


 کتاب بر پشت ببر
 کتاب روان شناسی اخلاقی کنجکاوی
 کتاب تکامل، فلسفه و خدا
 کتاب تحول شهروندی: از عضویت تا حق بنیادی
 کتاب The Island of Missing Trees
 کتاب رویاقاپ